Roman Kasprowicz

Miejsce nr 2  |  Okręg nr 1

Mam 61 lat, rodowity siechniczanin, wykształcenie średnie techniczne, żonaty- żona Grażyna, córka Joanna. Od 1983 r. pracuję w EC Czechnica, w tym od 27 lat na stanowisku inspektora ochrony przeciwpożarowej.

W 1996 r ukończyłem kurs specjalistów ochrony ppoż. w Szkole Głównej Służb Pożarniczych w Warszawie.

Od lat młodzieńczych interesowała mnie straż pożarna, mając 12 lat wstąpiłem do OSP Siechnice, gdzie działam do dziś.

Jestem prezesem zarządu gminnego ZOSPRP w Siechnicach, V-ce prezesem zarządu powiatowego ZOSPRP, członkiem prezydium oddziału wojewódzkiego związku we Wrocławiu, oraz prezesem klubu nurkowego Siechnice założonego wspólnie z kolegami z OSP 8 lat temu.

Dwie kadencje pełnię funkcję przewodniczącego Rady Miejskiej w Siechnicach. Głównymi tematami którymi się zajmowałem było zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców gminy przez zakup samochodów pożarniczych oraz innego sprzętu ratowniczego, w celu zwiększenia efektywności prowadzonych działań ratowniczo-gaśniczych oraz ratownictwa drogowego, powodziowego, pożarowego oraz technicznego.

Mój program

Plany na nową kadencję:

• kontynuacja prac związanych z bezpieczeństwem naszych mieszkańców poprzez rozbudowę obiektu remizy OSP Siechnice,

• poprawę komunikacji poprzez budowę multimodalnych węzłów przesiadkowych, wraz ze zwiększeniem częstotliwości kursowania pociągów,

• budowa nowego ośrodka zdrowia,

• adaptacja starego ośrodka zdrowia na komisariat policji,

• rozwiązanie problemu z ciśnieniem wody i budową nowych ujęć wody,

• koncepcja budowy basenu,

• zagospodarowanie i rewitalizacja zabytkowych obiektów elektrociepłowni „Czechnica” na cele kulturalno-społeczne po wybudowaniu „Nowej Czechnicy”.