Piotr Nowiński

Miejsce nr 3  |  Okręg nr 1

Mam 37 lat i od urodzenia mieszkam w Siechnicach. Działalność społeczną zaczynałem jako Wiceprzewodniczący Rady Miasta Siechnice już w 2002 r (będąc studentem Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego). Byłem także jednym z założycieli Młodzieżowej Rady Miasta oraz prezesem stowarzyszenia młodzieży, działającego na terenie Siechnic.

Jestem członkiem zarządu wspólnoty mieszkaniowej na terenie Siechnic (ul. Stanisława Staszica) a na co dzień pracuję w instytucji finansowej. Moją pasją jest turystyka motocyklowa. W obecnej kadencji obejmowałem mandat Radnego pełniąc funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej, co pozwoliło mi skuteczniej reprezentować potrzeby mieszkańców Siechnic.

Jestem skuteczny i dotrzymuję obietnic wyborczych. Nie należę i nigdy nie należałem do żadnej partii politycznej, nie skorzystałem też z ich zaproszeń na listę wyborczą.

W poprzednich  wyborach obiecałem zająć się komunikacją zbiorową; zbyt intensywną zabudową na terenie miasta; bazą lokalową szkoły podstawowej oraz drogami w okolicach strefy ekonomicznej.

Dotrzymałem słowa. Na terenie Siechnic powstaje jeden z kolejowych węzłów multimodalnych i budowana jest nowa szkoła podstawowa. Zostały uchwalone plany zagospodarowania, które ukróciły deweloperom możliwość gęstej zabudowy. Powstały drogi, min. Henryka III oraz Henryka Sienkiewicza, gdzie razem z mieszkańcami projektowaliśmy zieleń izolującą. Powstają nowe tereny rekreacyjne (min. zbiornik Błękitna Laguna). Budowana jest nowa oczyszczalnia, która poprawi komfort zamieszkania w okolicach ulic: Stanisława Staszica, Grabskiego, Rataja, Ciepłowniczej.

Mój program

W nowej kadencji chciałbym skupić się nad dalszym rozwojem komunikacji zbiorowej w gminie. Sprawić aby mieszkańcy szybciej dojeżdżali do szkoły i pracy koleją (np.pociągi co 20 minut w godzinach porannych do Wrocławia i z podobną częstotliwością w godzinach powrotów). Zintensyfikować nasadzenia zieleni i zrewitalizować tereny parku, tworząc więcej miejsc do rekreacji. Dzięki nowym kompetencjom Rady, zobligować spółki miejskie (szczególnie ZGK) do efektywniejszej pracy na rzecz mieszkańców i lepszej komunikacji. Dokończyć budowę wyniesionych przejść dla pieszych, min. na ulicy Stanisława Staszica.

Siechnice mogą być jeszcze piękniejsze i mogą być jeszcze lepszym miejscem do życia i wypoczynku.