Piotr Jasiewicz

Miejsce nr 4  |  Okręg nr 1

Jestem mieszkańcem Naszej Gminy od 2006 roku. W Siechnicach mieszkam z żoną i córką Agnieszką. Ukończyłem studia na Uniwersytecie Wrocławskim kierunek Politologia, w zakresie administracji publicznej. Przez cały okres swojej pracy zawodowej związany jestem z Policją, pracując Jelczu-Laskowicach, Oławie i Wrocławiu. Przez wiele lat byłem członkiem zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej na osiedlu Błękitnym, a obecnie jestem radnym Rady Miejskiej w Siechnicach i Rady Mieszkańców Siechnic.

W mijającej kadencji Rady Miejskiej w Siechnicach reprezentowałem interesy mieszkańców m.in.:

  • przy uchwalaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w tym zapisów ilości miejsc parkingowych w inwestycjach deweloperów, jak również funkcji parkingowej na działce przy ul. Chabrowej.
  • przy tworzeniu stałej organizacji ruchu w Siechnicach, w tym wyniesionych przejść dla pieszych w ciągu Jarzębinowa-Kościelna-Szkolna oraz luster drogowych mających na celu poprawę bezpieczeństwa,
  • biorąc aktywny udział w decyzjach dotyczących inwestycji drogowych przy ul. Piłsudskiego, Jana Pawła II, Henryka III, Sienkiewicza, drogi Blizanowice-Trestno,
  • wspierając powstanie Komisariatu Policji w Siechnicach,
  • biorąc udział w decyzjach dotyczących budowy Szkoły Podstawowej na 2 w Siechnicach.

Mój program

Jako radny postawię na:

 infrastrukturę drogową w tym budowę ulic: Osiedlowej, Chabrowej, Fieldorfa, Św. Krzyża,

• bezpieczeństwo, w tym większą ilość wspólnych patroli Policji i Straży Miejskiej, budowa nowej remizy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Siechnicach,

• modernizację sieci wodociągowej i sanitarnej,

 zdrowie, w tym budowę ośrodka zdrowia z dostępem do lekarzy specjalistów,

• utworzenie wewnętrznej linii autobusowej w Siechnicach dowożącej mieszkańców do stacji PKP.