Piotr Gędziński

Miejsce nr 4  |  Okręg nr 3

Od 10 lat mieszkam w Żernikach Wrocławskich, jestem żonaty, mam córkę i syna. Z gminą Siechnice jestem związany od 15 lat.

Jestem absolwentem Politechniki Wrocławskiej Wydziału Budownictwa. Od 11 lat pracuję jako kierownik budowy.

Radnym Rady Miejskiej w Siechnicach jestem od 2014 roku pełniąc funkcję wiceprzewodniczącego Komisji Gospodarczej. Uważam, że moje wykształcenie jak również wieloletnie doświadczenie umożliwiają rzetelnie wykonywać powierzone mi zadania. Mam nadzieję, że cztery lata pracy jako radny na rzecz swojej miejscowości i całej gminy, dobrze świadczy o moim dotychczasowym zaangażowaniu w sprawy mieszkańców i ich potrzeby.

Głosując na mnie dokonacie Państwo najlepszego wyboru. Będę Was zawsze godnie reprezentować.

W trakcie mojej kadencji zostały zrealizowane następujące zadania:
-budowa i modernizacja: ul. Kanarkowej, łącznik ul. Kolejowej, ul. Orlej, ul. Parkowej, ul. Wrocławskiej, ul. Zasłuczańskiej;
– budowa i modernizacja parkingu przy skrzyżowaniu ul. Wrocławskiej z ul. Parkową;
– budowa kanalizacji deszczowej ul. Krótkiej,
– rozpoczęto budowę i modernizację ul. Krótkiej;
– budowa oświetlenia ul. Orlej , ul. Zacisze, ul. Zasłuczańskiej;
– budowa nowego placu zabaw w parku;
– wykonano dokumentację projektową rozbudowy Szkoły Podstawowej wraz z rozpoczęciem jej rozbudowy – etap I;
– wykonano dokumentację projektową ul. Wiosennej;
– wyczyszczono zbiorniki małej retencji przy ul. Wrocławskiej i ul. Błotnej;
– wykonano ścianę oporową zbiornika małej retencji przy ul. Wrocławskiej;
– dokonano nasadzeń zieleni wzdłuż ul. Wrocławskiej.

Mój program

W zbliżającej się kadencji zamierzam:

– dążyć do dalszej rozbudowy Szkoły Podstawowej w Żernikach Wrocławskich;

– zadbać o realizację budowy przedszkola;

– kontynuować budowy, modernizację dróg i oświetlenia – w tym sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu ul. Kolejowej z ul. Strzelińską (drogą wojewódzką);

– doprowadzić do rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej, wodociągowej i gazowej;

– zadbać o uchwalenie planów miejscowych wpisujących się w potrzeby mieszkańców;

– propagować aktywny, społeczno-kulturowy rozwój mieszkańców.