Michał Młyńczak

Miejsce nr 1  |  Okręg nr 3

Tel. 721 0717 717
E-mail: mmlynczak@gmail.com

Michał Młyńczak – wykształcenie wyższe. Zawodowo zajmuje się rozwojem nowoczesnych technologii w przemyśle. Wraz z rodziną zamieszkuję w Radwanicach, jednak każda cześć Gminy jest dla mnie ważna, czuję się mocno związany z tym rejonem i nie wyobrażam sobie życia w innym miejscu.

Dlatego dbam, aby Gmina była przyjazna dla wszystkich mieszkańców. W swoich działaniach jako Radny zawszę sugeruję się zdaniem mieszkańców, odbierając od nich telefony czytając maile i spotykając się osobiście, a w szczególności podczas spotkań Rady Osiedla. Dzięki obecności na zebraniach Rady Osiedla mieszkańcy mogą łatwo dowiedzieć się o bieżących sprawach w Gminie jak i porozmawiać ze „Swoim Radym”.

W najbliższej przyszłości jako społeczność lokalna będziemy musieli się zmierzyć z wieloma trudnościami, jako Gmina rozwijamy się w niespotykanym tempie. Z roku na rok jest nas coraz więcej, nowych mieszkańców i ich dzieci, potrzebujemy nowych szkół, przedszkoli, żłobków, ośrodka zdrowia, świetlic. Nie da się zrealizować tych zadań w z jednym razem, ale z roku na rok idziemy w dobrym kierunku.

W ostatnim roku skonsolidowaliśmy się w śród aktywnych działaczy na terenie naszej Gminy tworząc grupę związaną z burmistrzem Milanem Ušákiem  aby razem w kolejnych latach tworzyć nowoczesna zieloną gminę pełną zadowolonych mieszkańców.

Mój program

Najważniejsze wyzwania dla Radwanic na najbliższą kadencję.

1. Budowa dróg w miejscowości Radwanice
Od wielu lat jest to nieustająca potrzeba, aby sukcesywnie budować kolejne drogi w miejscowość.
Oczekiwaniem mieszkańców jest określenie kryteriów kolejności budowy dróg. Problem wielokrotnie omawiany, ale do tej pory nie udało się opracować rozwiązania. Podstawowe kryteria (nieokreślone, które są najważniejsze): wiek ulicy, użyteczność, czy jest w 100% zabudowana, ilość mieszkańców, budynki użyteczności publicznej.

2. Budowa – Rozbudowa Szkoły Podstawowej
Brak miejsc w szkole w związku ze zmianą w systemie edukacji na szkoły 8 klasowe w dużo szybszym tempie dotknęło nas przeludnienie w szkole i nauka zmianowa. Aby sprostać temu problemowi potrzebna jest pilna rozbudowa szkoły.
Wraz z burmistrzem Milanem Ušákiem Rada Miejska zaplanowała w wieloletniej prognozie finansowej środki na ten cel. Odbyły się już pierwsze spotkania konsultacyjne z przedstawicielami szkoły, Rady Rodziców, Rady Osiedla w celu wypracowania najbardziej korzystnego rozwiązania.

Budowa szkoły łączy się również z zaspokojeniem potrzeb mieszkańców w zakresie Przedszkoli. Obecnie na naszym terenie działają jedynie podmioty prywatne dotowane przez Gminę, ale celem byłoby utworzenie przedszkoli na prawach przedszkoli publicznych nieodpłatnych dla rodziców jak w pozostałych miejscowościach Gminy.

3. Uchwalenie nowego Planu zagospodarowania przestrzennego
Wypracowanie zapisów planu przestrzennego harmonizujących rozwój miejscowości. Połączenie interesów mieszkańców i biznesu na terenie miejscowości. Uniemożliwienie powstawania dużych budynków mieszkalnych bez zieleni i wystarczającej liczby miejsc parkingowych.
Otwarcie miejscowości na nieuciążliwe usługi i spokojną zabudowę mieszkaniową.

4. Remont a właściwie budowa nowego obiektu świetlicowego
Obecny kontenerowy budynek ma ponad 20 lat. Staje się koniczne wypracowanie koncepcji budowy Ośrodka Kultury na miarę potrzeb prawie 4000 społeczności mieszkańców. Wyposażonej w sale do prowadzenia bardzo licznych zajęć dla mieszkańców a także do integracji mieszkańców.

5. Tereny zielone
Intensyfikacja działań mających na celu zagospodarowanie i wykorzystanie wszystkich kompleksów zieleni na terenie naszej miejscowości. Park przy ul. Parkowej, skwer przy ul. Stawowej jeszcze nie zagospodarowany, ale z pięknym okazem kasztana –  trzeba koniecznie nasadzić tam zieleni, teren przy ul. Pogodnej w opracowania i przy silnym wsparciu Rady Osiedla w krótce realizowany.

6. Ścieżka Rowerowa z Radwanic do Siechnic.
Obecnie miejscowości prawie się zlewają zabudową jednak dzielącej nas przestrzeni nie da się pokonać szybko rowerem. Brakuje istotnego fragmentu drogi który ułatwiłby mieszkańcom Radwanic korzystanie chociażby z połączenia kolejowego z Siechnic do Wrocławia czy do Urzędu miejskiego i innych obiektów użyteczności publicznej w Siechnicach.

Ścieżka mogłaby być kontynuacja ulicy Stawowej (częściowo wyasfaltowanej dywanikiem) do ulicy Kościuszki w Siechnicach różnie utwardzonej kostką brukową, Brakuje jedynie około 1 km.

Otworzy to również dostęp do olbrzymich terenów zielonych na terenie Natura 2000 i poszerzy możliwość korzystania siatki ścieżek rowerowych na terenie Gminy