Mariola Pietras

Miejsce nr 3  |  Okręg nr 3

Od 1998 roku mieszkam w miejscowości Mokry Dwór w Gminie Siechnice. Jestem osobą pełną optymizmu, wierzącą w ludzi, otwartą i pełną zapału do działania. Te cechy sprawiły, że od wielu lat działam w Radzie Sołeckiej i do dziś, z dużym zapałem, uczestniczę w życiu społecznym naszej miejscowości.

Jestem Liderem Grupy Odnowy Wsi Dolnośląskiej zdobywając fundusze na poprawę jakości życia naszych mieszkańców, zarówno w sferze społecznej jak i kulturalnej. Na terenie sołectwa jestem też organizatorem wielu imprez integracyjnych dla mieszkańców takich jak zajęcia taneczne, czytanie bajek czy Mikołajki. Angażuję się także w organizację imprezy integracyjnej dla mieszkańców Naszej Gminy „Święto Pieczonego Ziemniaka”.

W mijającej kadencji udało mi się zrealizować wiele celów jakie sobie postawiłam i jakich oczekiwali ode mnie mieszkańcy naszej miejscowości: oświetlenie ulicy Sadowej, nakładka bitumiczna ulicy Cmentarnej, boisko wielofunkcyjne przy placu zabaw czy nakładka bitumiczna na ulicy Stefana Batorego.

Nie stworzyłabym jednak nic, gdyby mi nie pomagali inni mieszkańcy, za co im dziękuję i proszę o więcej. Chciałabym takie działania przenieść na całą Gminę. Chciałabym zaangażować jak największą liczbę mieszkańców gminy Siechnice aby to oni sami brali czynny udział w tworzeniu naszej małej społeczności lokalnej. Nie brak mi sił i zapału do pracy na rzecz innych dlatego zdecydowałam sie kandydować do Rady Miejskiej w Siechnicach ale sam wybór to tylko początek mojej ciężkiej pracy.

Mój program

W najbliższej kadencji będę dążyć do:
– poprawy infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa na drogach powiatowych Naszej Gminy (m.in. spowolnienie ruchu w miejscowości Mokry Dwór),
– poprawy jakości powietrza w naszym regionie,
– poprawy komunikacji z Wrocławiem,
– zagospodarowania terenów rekreacyjnych (m. in. w miejscowościach Mokry Dwór, Trestno, Blizanowice).