Maria Sulikowska

Miejsce nr 2  |  Okręg nr 3

Jestem mieszkanką Iwin od 34 lat. Prywatnie bardzo lubię aktywny tryb życia, podróże, literaturę oraz pracę w ogrodzie. Jestem osobą otwartą i lubiącą angażować się społecznie.

Od 2002 roku jestem Sołtysem wsi Iwiny, a od 2010 roku członkiem Zarządu Stowarzyszenia „Przyjazne Iwiny” i Radną Gminy Siechnice, gdzie pełnię funkcję w-ce Przewodniczącej Rady Miejskiej. Jestem członkiem Komisji Budżetu i Finansów oraz Komisji Gospodarczej i Rozwoju Gminy. Dodatkowo należę do Rady Społecznej Zespołu Opieki Zdrowotnej i Komisji Mieszkaniowej.

Podczas pełnienia funkcji Sołtysa i Radnej, doprowadziłam do realizacji wielu ważnych dla miejscowości Iwiny inwestycji, takich jak:
– budowa świetlicy
– budowa przedszkola integracyjnego
– budowa placów zabaw
– przedłużenie kursu autobusu linii 110 do miejscowości Iwiny
– budowa ronda oraz przystanków autobusowych na terenie miejscowości
– generalny remont ul. Brochowskiej i odcinka ul. Kościuszki, wraz z budową chodników
– budowa kanalizacji sanitarno – burzowej
– doświetlenie miejscowości
– budowa ul. Wiosennej
– budowa ekranów akustycznych przy Wschodniej Obwodnicy Wrocławia na odcinku miejscowości Iwiny
– budowa terenu sportowo – rekreacyjnego przy ul. Zacisznej (w trakcie realizacji)
– budowa ul. Miodowej i Słonecznej (w trakcie realizacji)
– projekt ul. Polnej, z docelową nawierzchnią w 2020r
oraz dla miejscowości mojego okręgu wyborczego:
– projekt infrastruktury przeciwpowodziowej cieku Brochówka (staw retencyjny)
inwestycje drogowe, wodno – kanalizacyjne, oświetleniowe, edukacyjne.

Staram się również godnie reprezentować miejscowość i Gminę podczas uroczystości gminnych i kościelnych.

Mój program

Z każdą kadencją nabywam większego doświadczenia w pracy na szczeblu samorządowym, bliżej poznaję mieszkańców, ich problemy i oczekiwania. Mimo wielu lat pracy, wciąż mam dużo energii i pomysłów do realizacji.

Uważam, że środowisko, w którym mieszkamy ma ogromny wpływ na nasze życie, dlatego celem nadrzędnym jest dla mnie zrównoważony rozwój Gminy oraz sprawiedliwy podział środków z budżetu Gminy. Chciałabym, aby każda miejscowość, niezależnie od jej wielkości, stanowiła bezpieczną, komfortową i przyjazną dla mieszkańców przestrzeń do życia. Dlatego w kolejnej kadencji chciałabym doprowadzić do:
– rozwoju infrastruktury drogowej
– budowy chodników i ścieżek rowerowych
– oświetlenia ulic
– budowy kanalizacji sanitarno – burzowej
– tworzenia i poprawy komunikacji autobusowej ( zarówno z miastem Wrocław, jak i pomiędzy miejscowościami gminnymi)
– tworzenia miejsc aktywnego wypoczynku i spotkań integracyjnych
– budowy przystanku kolejowego Iwiny – Lamowice
– powstania miejskiego żłobka i przedszkola
– dalszej rozbudowy szkoły w Żernikach Wrocławskich.