Małgorzata Mokrowska

Miejsce nr 2  |  Okręg nr 2

Jestem mieszkanką Kotowic, gdzie od 16 lat pełnię funkcję sołtysa oraz reprezentuję Państwa od 12 lat jako Radna Gminy. Pełnienie funkcji sołtysa pozwoliło mi poznać potrzeby i oczekiwania mieszkańców oraz nawiązać cenne relacje z Pracownikami Urzędu Miejskiego. Natomiast pełnienie funkcji radnej dało mi szerszy pogląd na mechanizmy funkcjonowania pracy samorządowej.

Chciałabym, aby każdy mieszkaniec najmniejszej nawet miejscowości czuł się potrzebny i bezpieczny.

Mój program

W nadchodzącej kadencji chciałabym zająć się tematami:
1. Kontynuacji budowy budynku wielofunkcyjnego w Kotowicach.
2. Bezpieczeństwa użytkowników dróg, oświetleniem drogowym.
3. Wykonaniem ciągów pieszo jezdnych.
4. Utrzymaniem szkoły podstawowej w Kotowicach oraz jej modernizacją.