Danuta Ziobrowska

Miejsce nr 4  |  Okręg nr 2

Jestem szczęśliwą żoną, mamą i babcią. Od 5 lat pełnię funkcję sołtysa Groblic-Duroku, dzięki czemu mam okazję na co dzień spotykać się z wieloma ludźmi, a co za tym idzie z ich problemami, które od czasu mojego sołtysowania są także moimi.

Każdemu wyzwaniu zawsze staram się podołać z jak największą skutecznością. Jestem osobą kreatywną i dążącą do celu. Bez obietnic wypełniam swoje obowiązki.

Razem z mieszkańcami Groblic-Duroku wspólnymi siłami udało nam się wygospodarować miejsce z kolorowymi urządzeniami na placu zabaw dla naszych najmłodszych mieszkańców. Uzupełnieniem tego placu jest siłownia zewnętrzna, która stała się centrum integracji naszej społeczności połączonej z aktywnością fizyczną. Kolejnym ważnym zadaniem zrealizowanym przez nasze sołectwo było oświetlenie ulicy Pogodnej, Słonecznej oraz Zacisze i położenie nawierzchni asfaltowej przy tej ulicy, jak również budowa chodnika przy ul. Kolejowej. Moim osobistym sukcesem, w który wkładam dużo pracy i kawał serca jest organizacja imprez integracyjnych dla naszych mieszkańców. Ich zadowolenie jest dla mnie nieocenioną nagrodą.

Mój program

Chcę Państwu przedstawić parę pomysłów na naszą Gminę, a co więcej skutecznie je realizować. Chcę stworzyć nam miejsce do którego warto wracać, w którym chce się mieszkać.

Moim głównym celem jako radnej będzie poprawa jakości życia mieszkańców mniejszych miejscowości Naszej Gminy.

POLITYKA SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA
Budowa nowego Ośrodka Zdrowia w Siechnicach.
Stworzenie programu pomocy dla osób starszych i niepełnosprawnych.

INFRASTRUKTURA
Budowa chodnika w ciągu komunikacyjnym Groblice-Siechnice.
Budowa ścieżek rowerowych.

BEZPIECZEŃSTWO
Rozwinięcie programów prewencyjnych w szkołach (narkotyki, dopalacze, alkohol, papierosy).
Rozbudowa monitoringu gminnego i włączenie w jego zasięg mniejszych miejscowości.
Poprawa bezpieczeństwa na drogach.