Danuta Kolanko

Miejsce nr 5  |  Okręg nr 2

Nazywam się Danuta Kolanko. Pochodzę z Sulimowa. 30 lat temu po wyjściu za mąż zamieszkałam w Świętej Katarzynie. Mam 4 dzieci i dwoje wnuków. Z wykształcenia i z zamiłowania jestem rolnikiem.

Razem z mężem, Kazimierzem, całe życie pracowaliśmy w gospodarstwie rolnym, które zostało wybudowane od podstaw w Świętej Katarzynie, a następnie systematycznie rozwijane. Obecnie jestem na emeryturze, a rodzinne zamiłowanie do uprawy ziemi przejął syn, Michał. Przez wiele lat działałam na rzecz lokalnej społeczności: w Radzie rodziców Szkoły Podstawowej w Świętej Katarzynie oraz w szkołach średnich do których chodziły moje dzieci (Wrocław), od 4 lat działam w Radzie Osiedla w Świętej Katarzynie.

Moją pasją jest rękodzieło. Od kilku lat wraz z żonami tutejszych rolników wyplatamy wieńce dożynkowe. W wolnych chwilach bardzo lubię haftować, szczególnie pejzaże i kwiaty. Jestem dumna z wystaw i konkursów, na których są przedstawiane moje prace. W ten sposób chcę podtrzymywać tradycję polskiej wsi.

Mój program

Zbierając podpisy poparcia, odwiedzałam Państwa w domach. Rozmawialiśmy o potrzebach. Razem stworzyliśmy ciekawy program, a ja wspólnie z radnymi Milana Ušaka chciałabym go dla Państwa zrealizować. Nasz program zawiera następujące postulaty:

Budowa dróg gminnych i oświetlenie, a także remonty dróg powiatowych.

Czyste powietrze
rozbudowa sieci ciepłowniczej i gazowej; zwiększenie dofinansowania na wymianę pieców oraz instalację odnawialnych źródeł energii.

Sport, rekreacja, czas wolny
zakup i montaż pawilonu dla piłkarzy przy boisku piłkarskim oraz trybun; Budowa siłowni zewnętrznej z systemem Street Workout w parku przy ul. Parkowej; Organizacja bezpłatnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży; Zajęcia fitness dla kobiet 40+; Udostępnienie kawiarni w CK w Św. Katarzynie na spotkania młodzieży.

Edukacja
kontynuacja rozbudowy szkoły w Św. Katarzynie.

Poprawa bezpieczeństwa
zwiększenie liczby patroli Straży Miejskiej; Rozbudowa parkingu przy szkole; Progi zwalniające; Systematyczna naprawa dróg szutrowych.

Gmina miejscem przyjaznym dla wszystkich
Chodniki i trasy rowerowe; Aktywizacja seniorów, Żłobek; Mieszkania komunalne; Obiekty sportowe dostępne dla wszystkich; Udostępnienie kawiarni w CK w Św. Katarzynie na miejsce spotkań dla młodzieży;
Nowe miejsca rekreacji i wypoczynku; Wsparcie finansowe dla GZOZ na zatrudnienie dodatkowego kardiologa, reumatologa, fizjoterapeuty.