Barbara Jarząbek

Miejsce nr 6  |  Okręg nr 1

Barbara Jarząbek, Siechniczanka z wyboru, bezpartyjna od zawsze. 40 lat, wykształcenie wyższe, mąż Marcin i dwoje dzieci Julia i Marek.

Dzięki Państwa zaufaniu pełniłam funkcję radnej Rady Miejskiej Siechnic w kadencji 2010-2014. Rozbudowaliśmy obecną S. P. nr 1, przeprowadziliśmy konkursy na dyrektorów w gminnych placówkach oświatowych i Centrum Kultury. Wówczas innowacja, teraz na szczęście standard.

Piknik Rodzinny i Kiermasz Świąteczny, doroczne imprezy organizowane przy współudziale gminnych instytucji i Rad Rodziców to moje „dzieci”. Przez wiele lat aktywnie współdziałałam przy ich tworzeniu i organizacji.

Życie Siechnic i ich Mieszkańców zawsze było mi szczególnie bliskie. Staram się słuchać ludzi, a praca na rzecz naszej społeczności daje mi wiele satysfakcji i radości. Dlatego, z grupą wspaniałych i zaangażowanych społeczników w 2016 r. współzałożyłam Stowarzyszenie Koliber. Nieodpłatnie działamy na rzecz dzieci i młodzieży.

Absolwentka pedagogicznych studiów licencjackich na kierunku praca socjalna, aktualnie studia podyplomowe na kierunku Coaching i Mentoring. Zdobyta wiedza pozwala mi być bliżej ludzi i lepiej ich rozumieć. Od roku pracuję jako kierownik gospodarczy w SP nr 1 w Siechnicach. Zadania wykonuję z pasją, zaangażowaniem i radością.

Z zamiłowania arteterapeuta w Ośrodkach Szkolno – Wychowawczych na terenie Dolnego Śląska. Przez wiele lat pracowałam z Osobami Bezdomnymi.

Mój program

Moje priorytety to:
1. Edukacja – poprawa jakości i efektywności oraz rozwój bazy lokalowej.

2. Pomoc społeczna – wsparcie osób niepełnosprawnych, integracja międzypokoleniowa.

3. Rozwój Trzeciego Sektora – wzrost decyzyjności, budżet obywatelski.

4. Wzrost wpływu zaangażowania społecznego – zielone światło dla inicjatyw społecznych.