Anna Janicka

Miejsce nr 6  |  Okręg nr 3

Nazywam się Anna Janicka i w tym roku po raz pierwszy zdecydowałam się kandydować do Rady Miejskiej w Siechnicach. Jestem absolwentką Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu oraz Studiów Podyplomowych z Rachunkowości. Całe moje życie zawodowe związane było z planowaniem, strategią i analizami ekonomicznymi. Jednocześnie angażowałam się w działania na rzecz pomocy ludziom i zwierzętom.

W 2006 roku wraz z mężem i młodszą córką przeprowadziłam się z Wrocławia do Biestrzykowa, a sześć lat później zostałam sołtysem Biestrzykowa i Radomierzyc. Wsłuchując się w potrzeby mieszkańców zabiegam o realizację ich postulatów zarówno u przedstawicieli Gminy jak i Starostwa Powiatowego. W pracy na rzecz lokalnej społeczności w aspektach prawnych korzystam ze wsparcia męża adwokata. Skuteczność mojego działania zaowocowała:
1. Poprawą szeroko rozumianego bezpieczeństwa pieszych i zmotoryzowanych:

– oświetleniem dróg i placu zabaw,
– budową chodników i poboczy,
– budową nawierzchni asfaltowych,
– organizacją przejść dla pieszych (w tym również wyniesionych),
– zwiększeniem ilości patroli policyjnych,
– spowolnieniem ruchu na terenie obszarów zabudowanych,
– objęciem komunikacją zbiorową naszych miejscowości,

2. Rozwojem aktywności sportowej mieszkańców (siłownie zewnętrzne na terenie Radomierzyc i Biestrzykowa),
3. Integracją społeczności lokalnej (pikniki integracyjne),
4. Estetyką i czystością naszych miejscowości.

Mój program

Jako Radna Gminy Siechnice chciałabym zająć się przede wszystkim:
– zwiększeniem ilości nawierzchni asfaltowych dróg oraz ich oświetleniem ,
– realizacją ciągów pieszo-rowerowych wzdłuż dróg powiatowych i gminnych,
– zwiększeniem ilości miejsc w szkołach, przedszkolach i żłobkach,
– zwiększeniem ilości i częstotliwości kursów komunikacji zbiorowej,
– wdrażaniem na terenie gminy wszelkiego rodzaju rozwiązań pro-ekologicznych.