Anna Elżbieta Jerkiewicz

Miejsce nr 5  |  Okręg nr 1

Jestem rodowitą mieszkanką Siechnic. Problematyka społeczności lokalnych zawsze była w kręgu moich zainteresowań, szereg lat prowadziłam zajęcia z demografii społecznej dla studentów socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Jestem członkiem stowarzyszenia „Lider” – Lider A4- Lokalna Grupa Działania na rzecz Zrównoważonego Rozwoju.

Bliskie są mi również sprawy związane z edukacją i kulturą. Posiadam doświadczenie w pracy w samorządzie. Od lat jestem zaangażowana w pracę społeczną naszego miasta.

Od 2003 r. do chwili obecnej pracuję w Radzie Mieszkańców Siechnic. W kadencji 2003-2007 i obecnie jestem przewodniczącą rady. W kadencji 2010-2014 byłam radną Rady Miejskiej w Siechnicach, pełniłam funkcję przewodniczącej Komisji Oświaty, Kultury i Pomocy Społecznej. Jestem inicjatorką pierwszego wydania mapki – planu miasta Siechnice.

Mój program

Znam problemy Miasta i Gminy Siechnice. Chciałabym się nimi zająć w pracach Rady Miejskiej.

Należą do nich m. in.
1. Edukacja – podniesienie jakości i poziomu nauczania, wyposażenie szkół w nowoczesny sprzęt, dodatkowe zajęcia dla uczniów.

2. Zdrowie – promocja zdrowia oraz budowa nowego ośrodka zdrowia w Siechnicach.

3. Bezpieczeństwo – monitorowanie ulic, zwiększenie aktywności służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo.

4. Estetyka otoczenia – uporządkowanie urbanistyczne przestrzeni miejskiej i gminnej, dbałość o porządek i zieleń miejską.

5. Sport i wypoczynek – m. in. promocja zdrowia i aktywnego trybu życia.

6. Organizacje pozarządowe – współpraca, pomoc i promocja ich działalności w środowisku.

Kandydując do Rady Miejskiej chcę wykorzystać posiadane doświadczenie, kontynuować pracę dla dobra społeczności lokalnej, rozwoju Miasta i Gminy, rozwiązywania problemów społecznych. Będą wspierała działania mające na celu harmonijny rozwój całej Gminy.