Andrzej Szymczak

Miejsce nr 3  |  Okręg nr 2

Jestem mieszkańcem wsi Sulimów 28 lat, sołtysem drugą kadencję, Radnym Rady Miejskiej Siechnicach pierwszą kadencję.

W czasie mojej kadencji wybudowano drogę na folwarku w Sulimowie i Bogusławicach, oczyszczono i wyremontowano zbiorniki p. poż., doposażyliśmy istniejące place zabaw w nowe urządzenia, przeprowadzono rewitalizację parku w Sulimowie, w trakcie realizacji jest droga powiatowa Św. Katarzyna – Sulimów oraz Zębice – Sulęcin, remontowano drogi użytku rolnego, ocieplona i odnowiona świetlica w Sulimowie, gotowy jest projekt chodnika i zabezpieczone środki na jego realizację w Ozorzycach.

Mój program

Chciałbym, aby nasze miejscowości były coraz ładniejsze. Zrównoważony rozwój Gminy pozwoli na to, by poprawić estetykę otoczenia, poprawić bezpieczeństwo poprzez lepsze oświetlenie, wybudować brakujące odcinki chodników, remontować drogi użytku rolnego, rozbudować kanalizację burzową i sanitarną, doprowadzić gaz do naszych domów.

Pracy i celów jest dużo, ale tylko od Państwa poparcia zależy czy będzie ktoś kto zadba o potrzeby mieszkańców małych miejscowości.